Słowniczek

Wybierz kwotę pożyczki

Ile chcesz pożyczyć?

1000

Na ile dni?

30 dni
Kwota pożyczki:
Prowizja przygotowawcza:
Prowizja administracyjna:
Odsetki kapitałowe:
Kwota do spłaty:
Termin spłaty:
RRSO:

Praktyczne sprawy finansowe od A do Z

Chwilówka - szybka pożyczka udzielana przez internet lub w punktach kredytowych

Dzień spłaty - dzień, w którym Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi Opłatami

Kodeks cywilny - polski kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16 ust. 93 z poźn. zm.)

Konto Użytkownika – indywidualne konto Pożyczkobiorcy, do którego Pożyczkobiorca posiada dostęp za pośrednictwem Strony Internetowej, po prawidłowej identyfikacji adresu poczty elektronicznej i podaniu prawidłowego hasła dostępu

Kontrola Kredytowa – proces oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, weryfikacja i badanie możliwości spłaty Pożyczki

Pożyczka bez BIK - udzielenie pożyczki odbywa się bez korzystania z bazy nieuczciwych dłużników prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej.

Pożyczka krótkoterminowa - usługa finansowa polegająca na pożyczce pieniężnej udzielanej na okres do 30 dni w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Całkowity koszt pożyczki określa tabela opublikowana na stronie www.zaliczka.pl

Pożyczkobiorca - osoba fizyczna składająca Pożyczkodawcy Wniosek, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę

Pożyczkodawca: Zaliczka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-625, ul. Mickiewicza 37/58

RSSO - (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to stopa procentowa, która jest wyliczana zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2016 roku o kredycie konsumenckim.

Ustawa o kredycie konsumenckim - polska ustawa z dnia 11 marca 2016 o kredycie konsumenckim

Wniosek - wniosek o udzielenie Pożyczki złożony Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę