Polityka Prywatności i plików cookies

Wybierz kwotę pożyczki

Pierwsza pożyczka z RRSO 0%

Ile chcesz pożyczyć?

1000

Na ile dni?

15 dni
30 dni
Kwota pożyczki:
Prowizja przygotowawcza:
0
Prowizja administracyjna:
0
Odsetki kapitałowe:
0%
Kwota do spłaty:
Termin spłaty:
RRSO:
0%
Promocja pierwsza pożyczka z RRSO 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki. Okres obowiązywania promocji trwa od dnia 11.01.2018 r. do odwołania. Regulamin Promocji„Promocja Pierwsza pożyczka z RRSO 0%”
Kwota pożyczki:
Prowizja przygotowawcza:
Prowizja administracyjna:
Odsetki kapitałowe:
Kwota do spłaty:
Termin spłaty:
RRSO:

Zaliczka szanuje prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.zaliczka.pl i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania z naszej witryny internetowej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa.

Poniższe zasady obejmują wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony www.zaliczka.pl
1. Informacje pozyskiwane przez Zaliczka za pośrednictwem strony www.zaliczka.pl
1.1. Zaliczka zbiera dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy wyłącznie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym także w przypadkach określonych w pkt 1.2 poniżej. Dane te obejmują:

· imię i nazwisko

· adres e-mailowy

· numer telefonu komórkowego

· datę urodzenia

Zaliczka może zwrócić się do osób korzystających ze strony www.zaliczka.pl (zwanych również „Użytkownikami”) o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

Dane określone powyżej udostępniane przez Użytkowników są chronione.

1.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane podczas aktywności na stronie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zaliczka nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania zawartej umowy oraz wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy bądź innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej www.zaliczka.pl polegać będzie na:

1.2.1.zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkowników na stronie internetowej oraz wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące: lokalizacji, numeru IP, ruchu na stronie

1.2.2.zbieraniu danych z formularzy wypełnianych na stronie www.zaliczka.pl przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz składania wniosku o udzielenie pożyczki.

1.2.3. zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się pracownikiem Zaliczka za pośrednictwem strony www.zaliczka.pl

2. Korzystanie z plików cookies
Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie www.zaliczka.pl, na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.zaliczka.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.

Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.zaliczka.pl.

W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików cookies na komputerze, jednak w takim przypadku, niektóre funkcje na stronie www.zaliczka.pl mogą nie działać lub być niedostępne.

3. Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników
3.1. Informacje dostarczone przez Użytkownika są rejestrowane elektronicznie i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

a) zweryfikowania tożsamości Użytkownika, a następnie przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej z wykorzystaniem informacji dostarczonych we wniosku;

b) bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;

c) realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem;

d) zapobiegania przestępstwom oszustwa, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej.

3.2. Podmiotami, które oprócz Zaliczka będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są podmioty:

- wchodzące w skład grupy kapitałowej Zaliczka,

- współpracujące z Zaliczka w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.zaliczka.pl

- którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez Użytkownika zgód.

3.3. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od Zaliczka lub podmiotów wskazanych w ust. 3.2 powyżej, ma możliwość odmowy, poprzez kliknięcie na LINK, który również zamieszczany będzie każdorazowo w przesłanej wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, Zaliczka usunie dane Użytkownika, z list mailingowych prowadzonych przez Zaliczka oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4. Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim
Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek ich udostepnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z Ustawą.

Podmiotami, które będą mogły mieć dostęp do danych Użytkowników są podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Zaliczka, lub są podmiotami współpracującymi z Zaliczka w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.zaliczka.pl

5. Informacje o dostępności
Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych przez Zaliczka danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Wiek
Użytkownikiem strony www.zaliczka.pl może być osoba, która ukończyła 20 lat.

7. Kontakt z Zaliczka.pl
W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@zaliczka.pl lub telefonicznie pod numer: (22) 206 21 49